Upoznajte Surduk Surduk kroz istoriju
 
Ime sela
Selo je, najverovatnije, dobilo ime od dve rasjeline, pukotine, dva surduka koja se pružaju od Dunava prema bregu, na kome su smeštene seoske kuće. Pukotine su, po svoj prilici, nastale klizanjem  zemljišta prema Dunavu, što se i danas dešava.
 

 
 O najstarijoj istoriji Surduka se malo zna. Ono malo podataka sa kojima se raspolaže veoma su nesigurni i više ili manje prihvatljivi. Tako se za Surduk ne zna da li je kao posebno mesto postojalo pre početka 18 veka. Prvi put je zabeležen(o) 1445.1577. zabeležen je u jednom turskoj ispravi kao Surub.1626. zabeležena je u jednom turskom spomeniku „surdelska“ skela.1702 zabeležen ja kao naseljen, ali je ubrzo opusteo.1726. držao je Surduk kao pustaru kapetan Ilija Jakšić.1734. Imao je 15 domova.1736. Nije popisan.1756 imao je 16,1766.31,1774.25 domova. Surduk je ustvari naseljen između 1774. I 1791.1791 imao je 111 domova sa 509 duša.1810 imao je 137 domova, a 1808. 1.043 duša.
 

 
Dobrovoljno vatrogasno društvo
 
Potesi: Utrine, Despotovac, Dormos, Drvarska, Budovar, Katić-do, Kuk, Gat, Leje, Unka, Prud, Rit, Ada, Prudina, Livade, Komarevci, Do rita. Uzvišenje prema crkvi zove se Jelač-grad, a jedan deo sela Cincorija.
 
Što se tiče uzvišenja koje se zove Jelač-grad, prema predanju koje i danas živi u ovom selu, na tom mestu je Zmaj Despot Vuk sagradio zamak u kome je jedno vreme živeo i stanovao. O tom zamku postoje i druge priče, ali su, verovatno, istorijski neosnovane.
 


Fudbalski klub
© 2010 Opština Surduk. Sva prava zadržana
Powered by
Upoznajte Surduk
Surduk kroz istoriju
Stanovništvo
Geografski položaj
Dešavanja
Badnje veče
Fijakerijada
KUD Branko Marković
Zanimljivosti
Bazeni u Surduku
Kultura
Crkva
Konjički klub
Restoran Maligan
Galerija
Konjički klub
Fijakeri
Crkva
Dunav
Razno
Ergela konja Siniše Paunovića
Kontakt
Kontakt informacije
Važni telefoni